RUB » CERES » Personen
en

KHK Visiting Research Fellow 2008, Professor for Legal Philosophy, Law School, The China University of Politics and Law, Bejing, China

Education

  • Post-Doctoral Certificate, Anthropology of Overseas Chinese and its Economy, Central University of chinese Nationalities, Beijing, China, 1999
  • Ph.D., Classical Chinese Philosophy, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China, 1997
  • M.A., Western Linguistics, University of Science and Technology of China, Hefei, China, 1988
  • B.A., English Literature and Language, Yunnan University, Yunnan, China, 1982

KHK Fellowship

Duration: June 2008 - December 2008

2012

Shan, Chun, Hrsg. 2012a. Major aspects of Chinese religion and philosophy. Berlin [u.a.]: Springer. doi:10.1007/978-3-642-29317-7, https://doi.org/10.1007/978-3-642-29317-7.
---. 2012b. A hermeneutic investigation into heaven: the key concept of Chinese faith system. In: Major aspects of Chinese religion and philosophy, 35–59. doi:10.1007/978-3-642-29317-7_4, https://doi.org/10.1007/978-3-642-29317-7_4">https://doi.org/10.1007/978-3-642-29317-7_4.
---. 2012c. The moral happiness of Confucius and Yanhui. In: Major aspects of Chinese religion and philosophy, 213–222. doi:10.1007/978-3-642-29317-7_16, https://doi.org/10.1007/978-3-642-29317-7_16.

2011

Shan, Chun. 2011. Rujia sixiang de meili: the intellectual charms of Confucian tradition. Beijing: Zhongguo Shehui Chubanshe.
---. 2011. Zhongguo xuanfa de wenhua yu tese. Dongfang luntan = Oriental forum = The Orient forum, Nr. 2. http://f.g.wanfangdata.com.cn/download/Periodical_dflt201102004.aspx.

2010

Shan Chun. 2010a. Meiguo „tongxing hunyin“ yinqi de falu yu zongjiao wenti. Fazhi-yanjiu = Research on rule of law, Nr. 5.
---. 2010a. A hermeneutic investigation into heaven, the key concept of Chinese faiths system. In: Ruxue de dangdai shiming: jinian kongzi danchen 2560 zhounian guoji xueshu yantao huilun wenji ; Confucianism and its current missions. Symposium Celebrating the 2569 Anniversary of Confucius.
---. 2010b. Fansi qimeng yu lijie zongjiao. Wuhan-Ligong-Daxue-xuebao = Journal of Wuhan University of Technology, Nr. 4.
---. 2010b. Lun kongzi dui „li“ de zhengzhi guifanxing jieshi: reflections on governmental rule of Confucian hermeneutics. In: Zhong hua fa xi: di yi juan.
---. 2010c. Qimeng shidai de zongjiao zhexue: Western philosophy of religion in the enlightenment movement. Beijing: Zhongguo Shehui Chubanshe.
---. 2010c. Natural justice and its political implications: legal philosophy revealed in the doctorine of the mean. Culture mandala 9, Nr. 1: 59–78.
---. 2010d. Zongjiao xinyang yu fazhi jingshen. Wuhan-Ligong-Daxue-xuebao = Journal of Wuhan University of Technology, Nr. 5.
---. 2010e. Lun zongjiao yu zhexue de guanxi. Dongfang luntan = Oriental forum = The Orient forum, Nr. 3.
---. 2010f. Zhixing jingshen yu xinyang dongli: zhongguo zhexue de jingshen. Wenhua-Zhongguo = Cultural China, Nr. 1.
Shan Chun und Teng Wensheng, Hrsg. 2010. Ruxue de dangdai shiming: jinian kongzi danchen 2560 zhounian guoji xueshu yantao huilun wenji ; Confucianism and its current missions. Symposium Celebrating the 2569 Anniversary of Confucius. Beijing: Jiuzhou Chubanshe.

2009

Shan Chun. 2009. „Deli“ „zhengxing“ zhizheng de xin shiye yilun „xin lixue“ tixizhong de fazhexue sixiang. Wenhua-Zhongguo = Cultural China, Nr. 1.
---. 2009. On chinese cosmopolitanism (Tian Xia). Culture mandala 8, Nr. 2: 20–29.

Publikationen in der Hochschulbibliographie

Ehem. KHK Gastwissenschaftler/in von KHK